“AGOSTO MESSINESE” PRONTI VARA, GIGANTI E NON SOLO